Zwroty

POUCZENIE:

Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  • w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w posiadanie:
    • ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu
    • rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych
    • partiami lub w części,
  • w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować

FSC REMIGIUSZ PAWLIK przy al. Rzeczypospolitej 15 , 59-220 Legnica,
email: sklep@autonawigacje.pl,
tel.: +48 791 691 691

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej w przypadku, gdy umowa dotyczyła sprzedaży rzeczy.

W przypadku, gdy umowa dotyczyła zakupu rzeczy proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres REMIGIUSZ PAWLIK FSC przy al. Rzeczypospolitej 15 , 59-220 Legnica niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

Każdy konsument ma prawo do zwrotu zgodnie z obowiązującym prawem. Oprócz zapisów ustawy należy się też kierować zdrowym rozsądkiem. Radionawigację klient może sobie wyjąć, podłączyć, posłuchać, sprawdzić, przymierzyć czy pasuje, pobawić się ustawieniami i jeżeli z jakiegoś powodu nie jest zadowolony może ją oddać. Jednak musi być w stanie nienagannym, nadającym się do dalszej sprzedaży, a więc nie może nosić śladów montażu, nie może być porysowane, musi mieć folię ochronną na wyświetlaczu, wszystkie elementy które były w zestawie (folie, styropiany, śrubki itd) muszą być kompletne. Nie mogą być wgrywane własne programy, loga, aplikacje itd. Jako firma wysyłamy do Państwa nowe fabrycznie zapakowane radio. W przypadku zwrotu i stwierdzenia widocznych śladów nieudolnego montażu, rys, odkręconych śrub lub spalonego wzmacniacza lub bezpiecznika itp. będziemy obniżać wartość zwrotu zgodnie z prawem do odszkodowania zawartym w ustawie  na którą się Państwo powołują dokonując zwrotu.

W przypadku braków elementów wchodzących w skład zestawu (kable, anteny, adaptery, przejściówki, śrubki, elementy mocujące, klipsy, zatrzaski itp) będziemy żądać ich zwrotu lub obniżać wartość zwrotu. 

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

Art 34 ustawy o prawach konsumenta

Wskazane w ustawie prawo dotyczy tylko sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zakupy dokonane w naszym sklepie na fakturę VAT w celu dalszej odsprzedaży lub odliczenia podatku Vat nie są sprzedażą konsumencką. Dla przedmiotów zakupionych na FAKTURĘ VAT – NIE MA ZWROTÓW KONSUMENCKICH i korekt faktur sprzedaży. 


Zwroty dotyczą wyłącznie zakupów konsumenckich zgodnie z Ustawą Konsumencką (ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.))